بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی

این بیمه ‌نامه به نفع بانک‌هایی صادر می‌شوند که اسناد صادراتی از قبیل اعتبارات اسنادی، بروات بانکی، سفته و هرگونه اوراق بهادار یا وصول مطالبات صادراتی را تنزیل مینمایند.
این بیمه‌ نامه آن دسته از اسناد صادراتی را تحت پوشش قرار می‌دهد که از طریق سیستم بانکی معامله شده و بدهکار خارجی کتباً مراتب قبولی آن را به خریدار دین (بانک‌های داخلی) اعلام وپرداخت ارزش آنها در سررسید مقرر را تعهد نموده باشد.

 ریسک‌های تحت پوشش بیمه‌نامه پوشش خرید دین اسناد صادراتی
  •  استنکاف بدهکار خارجی /تائیدکننده از پرداخت وجه اسناد در سررسید
  •  ورشکستگی بدهکار خارجی/تائیدکننده
  •  بروز جنگ یا حالت جنگ
  •  اعمال سیاست‌های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات خریدار دین شود.
  •  تیره شدن روابط سیاسی با کشور بدهکار خارجی/ تأیید کننده بنحویکه در نتیجه خریدار دین موفق به دریافت مطالبات خود نشود.
  •  سلب مالکیت از بدهکار خارجی بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال و اعسار وی در پرداخت در سررسید
  •  استنکاف بدهکار خارجی /تائیدکننده از پرداخت وجه اسناد
جهت مشاهده روند صدور بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی اینجا را کلیک نمایید.

زمان و روزهای ارائه خدمت:
از ساعت ۸ الی ۱۶ در روزهای شنبه الی چهارشنبه
 
مراحل انجام کار:

درخواست صادرکننده/پیمانکار به بانک عامل ایرانی جهت خرید دین اسناد صادراتی (اعتبار اسنادی/سفته/برات) به بانک عامل
استعلام سیاست پوشش صندوق از سوی صادرکننده/ بانک خریدار دین در خصوص پوشش ریسک عدم بازپرداخت اسناد صادراتی ارائه شده از سوی بانک عامل،همزمان با اجرای بند ۱،
درخواست رسمی بانک عامل از صندوق جهت پوشش بیمه‌ای اسناد صادراتی ارایه شده از سوی صادرکننده،
بررسی اسناد، تعیین سقف اعتبار بانک/ خریدار متعهد پرداخت و تنظیم گزارش صدور جهت اخذ مصوبات لازم از ارکان تصمیم‌گیرنده
صدور بیمه‌نامه از سوی صندوق به نفع بانک خریدار دین
انجام خرید دین اسناد از سوی بانک
صندوق ضمانت صادرات ایران در راستای افزایش ضریب نفوذ خدمات بیمه اعتبار صادراتی به اقصی نقاط کشور و توزیع خدمات، اقدام به واگذاری بخشی از امور به کارگزاری ها نموده است.

مشاهده لیست دفاتر کارگزاری