مدیریت ریسک

توسعه صادرات غیرنفتی جزء سیاست‌های استراتژیک و در زمره اولویت‌های اصلی دولت‌ها برای نیل به رونق اقتصادی می‌باشد. اهمیت ویژه صادرات در روند توسعه اقتصادی در حدی است که از آن به مثابه موتور رشد اقتصادی کشورها یاد می‌شود. از سوی دیگر، تجارت بین‌المللی توام با انواع مختلفی از ریسک‌های سیاسی و تجاری است که فعالیت‌های صادراتی شرکتها را با مخاطراتی جدی مواجه خواهند ساخت. به‌عنوان نمونه بحران اقتصادی و مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، فعالیت‌های تجاری بسیاری از شرکتهای جهان را تحت تاثیر قرار داده و موجبات ورشکستگی آنها را فراهم ساخت. این امر، منجر به آگاه‌سازی موسسات مالی و هدایت آنها به سمت بازنگری الگوهای ارزیابی ریسک و توجه بیشتر به رویکرد مدیریت ریسک گردید. موسسات اعتبار صادراتی نظیر صندوق نیز همگام با سایر موسسات اعتباری، روش‌های مدیریت ریسک خود را توسعه بخشیده و اثربخشی آنها را ارتقاء دادند. در این راستا، بخش ریسک صندوق نیز طی سالهای اخیر، مدلهای ارزیابی ریسک کشورها، خریداران خارجی، بانکها و ... را بر مبنای آخرین دستاوردهای علمی ارتقاء بخشیده و ماحصل آن را به صورت رتبه، سقف اعتبار و سیاست پوشش در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار می‌دهد.

شرح خدمات:
۱. پیشنهاد پوشش کشورها و تعیین سقف پوشش: یکی از اقدامات مهم بخش ریسک، ارزیابی ریسک کشورهای جهان با عنایت به شاخص‌های اقتصادی و سیاسی و مدل‌های آماری طراحی شده در صندوق می‌باشد. به این ترتیب، علاوه بر رتبه ریسک کشور، توانایی کشورها نسبت به بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌های خارجی آنها مشخص می‌شود. همچنین این بخش، رصد منظم وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورها و پیگیری مداوم تحولات آنها و نحوه عمل سایر موسسات بیمه اعتبار صادراتی دنیا در خصوص کشورها را بر عهده داشته و نهایتاً سیاست پوشش صندوق را در قبال حدود ۲۰۰ کشورجهان پیشنهاد می‌نماید.
۲. اعتبارسنجی بانکها و نهادهای دولتی خارجی: صندوق مانند سایر موسسات بیمه اعتبار صادراتی در جهت شناخت بانکهای معتبر کشورهای هدف صادراتی گام برداشته و با بهره گیری از روشهای رایج تحلیل ریسک بانکها، اقدام به ارزیابی و رتبه‌ بندی آنها می‌ نماید. ریسک دولت و نهادهای دولتی نیز، درصورت نیاز به صورت موردی ارزیابی می‌ گردد.
۳. تهیه گزارشهای ریسک کشوری، گزارشهای تحلیلی، چشم انداز صنایع و ...:  به منظور رصد مستمر آخرین تحولات تاثیرگذار بر ریسک کشوهای جهان، گزارشات ریسک کشوری تهیه می‌‌گردند. همچنین ماهنامه ریسک کشوری، گزارشهای چشم‌‌‌انداز مناطق مختلف جهان، وضعیت صنایع مختلف و سایر گزارشات تحلیلی به صورت دوره ای تهیه گردیده که نقش بسزایی در تصمیم‌گیری‌های اعتباری ایفا نموده و جهت استفاده صادرکنندگان وسایر فعالان این حوزه، در سایت صندوق نیز بارگذاری می‌گردند.
۴. سایر وظایف: تدوین نظام نرخ‌گذاری کلیه محصولات صندوق، تدوین و بروز رسانی الگوهای سنجش ریسک اعتباری شرکت های داخلی، خارجی،‌ بانکها و کشورها، تهیه گزارش‌های تحلیلی در حوزه‌های بیمه‌ای، بانکی و اقتصادی،‌ بررسی جدیدترین استانداردها و اطلاعات بین‌المللی در حوزه بیمه اعتباری و... از دیگر وظایف این بخش می‌ باشند.