ضمانتنامه/ بیمه نامه اعتباری خاص پروژه های صادرات محور

این ضمانت‌نامه بعنوان سند تعهدآوری است که با هدف تسهیل تامین مالی یا پوشش ریسک پروژه‌ های سرمایه‌ گذاری برای صادرات کالا و خدمات به نفع اعتباردهندگان داخلی و خارجی و یا سایر ذینفعان پروژه با دوره اعتباری بیش از دوسال و برای بخش‌های حائز ظرفیت صادراتی صادر می‌گردد و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات صادراتی /سرمایه‌ گذاری را برای بانک تامین مالی کننده داخلی/خارجی و یا سرمایه‌ گذار خارجی تضمین می‌نماید.

بدنبال انتخاب شعار سال ۱۳۹۶ بعنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال، از سوی مقام معظم رهبری، یکی از راهبردهای صندوق برای حمایت از تولید صادرات محور بعنوان موتور محرکه اقتصاد و ایجاد اشتغال پایدار، حمایت از پروژه های ایجادی و توسعه ای دارای مزیت و ظرفیت صادراتی بود.

صندوق ضمانت صادرات ایران با بررسی بازار تقاضا و با هدف توسعه بیش از پیش صادرات در شرایط تحریمهای موجود و توقف تامین مالی صادرات در مرحله پس از حمل از سوی بانکها و عدم امکان برقراری خطوط اعتباری فی مابین ایران و سایر کشورها، توجه خود را به بازار داخلی معطوف نمود و با هدفگذاری بروی آن دسته از پروژه های صادرات محور داخلی که دارای ظرفیت مناسب صادراتی هستند و از سویی توجه ویژه به خلاء فعلی موجود در ارائه خدمات، برای صدور انواع ضمانت نامه های میان و بلند مدت برای امور پروژه ای پیشنهاد راه اندازی خدمت نوین برای صدور این نوع ضمانت نامه ها برای تسهیل تامین مالی آن دسته از پروزه های صادرات محور داخل کشور را ارائه نمود که منجر به جذب فاینانس، یا سرمایه گذاری خارجی در ایران گردیده و دارای سهم تامین مالی بانک ایرانی برای محتوای ایرانی پروژه نیز هستند.

در واقع به اتکاء ضمانت نامه صادره از سوی صندوق، بانک تامین مالی کننده خارجی یا داخلی، از بازگشت اصل و سود تسهیلات میان و بلند مدت اعطایی به پروژه به تناسب پیشرفت آن اطمینان حاصل نموده و حاشیه امنیت مناسبی برای تامین مالی پروژه های صادرات محور داخل کشور فراهم می گردد. تنها شرط موجود در این امر داشتن طرفیت صادراتی بالای ۵۰% ظرفیت تولید برای پروژه ها بود تا ارتباط موضوعی طرح با رسالت اصلی صندوق که همانا حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی کشور می باشد رعایت و مسجل شود.

نرخ حق بیمه/ کارمزد صدور این محصول در صورت اجرای پروژه صادرات محور در داخل ایران، با احتساب گروه ریسک ۲ برای ایران و بر مبنای حق بیمه اعتبارات میان و بلندمدت با توجه به رتبه اعتباری متقاضی تعیین ‌می گردد.

بر این اساس در صورتیکه متقاضی دریافت ضمانتنامه در رتبه شرکتی A الی E قرا رگیرد برای اخذ یک ضمانت نامه با دوره اعتبار دوساله می بایست بین ۱.۰۷۸۷% الی ۲.۲۳۹۵% کارمزد پرداخت نماید و میزان وثایق قابل توثیق پس از اعتبارسنجی از شرکتهای صاحبان سهام پروژه، بررسی دقیق طرح توجیحی و شاخصهای مهم کیفی و کمی و نسبتهای مالی شرکت پروژه تعیین می گردد.

دامنه کارمزد برای ضمانت نامه های با دوره اعتبار ۵ ساله برای رتبه شرکت متقاضی از A تا E، بین ۲.۰۸۲۹% تا ۴.۹۸۵۰% در نوسان می باشد. در واقع صندوق با نرخهای بسیار مناسب سالیانه در حدود نیم درصد برای شرکتهای رتبه یک، و با نرخی در حدود سالیانه یک درصد برای شرکتهای با رتبه پنج، اقدام به صدور این نوع ضمانت نامه های می نماید که به لحاظ نرخهای موجود بسیار ترجیحی و برای شرکتهای متقاضی مقرون به صرفه می باشد.

برای محاسبه نرخهای کارمزد صدور این نوع ضمانت نامه ها برای سایر بازه های زمانی لطفا با مدیریت صدور بیمه نامه های میان و بلند مدت صندوق با شماره تلفن ۸۸۷۳۸۶۱۰-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.