بیمه نامه خاص صدور خدمات فنی و مهندسی

این بیمه‌ نامه به منظور پوشش ریسک‌های سیاسی و تجاری مطالبات پیمانکاران ایرانی از کارفرمایان خارجی و بنا به درخواست پیمانکار ایرانی از سوی صندوق به نفع وی صادر میشود. مبنای صدور این بیمه‌نامه احراز سقف اعتباری کارفرمای خارجی/ بانک وی می‌باشد.

بیمه‌ نامه با ارزش اسمی کل قرارداد پیمان، ولی با رعایت سقف اعتباری احراز شده طرف خارجی و پس از اخذ درصدی به عنوان پیش ‌پرداخت صادر می‌گردد. به تناسب پیشرفت پروژه و همزمان با ارائه صورت وضعیت‌ها از سوی پیمانکار به کارفرما و اعلام آن به صندوق و البته واریز حق بیمه مربوطه، نامه شمولیت جهت بیمه وصول مطالبات پیمانکار از کارفرمای خارجی بابت هر صورت وضعیت صادر و آن بخش از مطالبات تحت پوشش قرار می‌گیرد.
 
 ریسک‌های تحت پوشش بیمه نامه‌های خاص صادرات خدمات فنی و مهندسی: 

۱) استنکاف خریدار از قبول کالای صادرشده یا خدمت انجام شده.
۲) عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر.
۳) عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف.
۴) بروز جنگ یا حالت جنگ.
۵) تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن، صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود.
۶) اعمال سیاست‌های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود.
۷) اعمال سیاست‌های مربوط به محدودیت‌های وارداتی و ارزی در کشور خریدار.
۸) سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که موفق به پرداخت و ایفاء تعهدات خود به صادرکننده ایرانی در قبال قرارداد پیمان نشود،
۹) سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیات مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود.
 
واجدین شرایط اخذ بیمه نامه:
صادرکنندگانی که اقدام به صدور خدمات فنی و مهندسی در قالب اجرای طرحها و پروژه های ساختمانی و عمرانی (خدمات فنی و مهندسی) و ...، به خارج از کشور می نمایند.

مراحل انجام کار

صندوق ضمانت صادرات پس از اخذ اطلاعات مورد نظر (کشور هدف، طول دوره اعتبار، اسم بانک یا خریدار خارجی و نهاد تضمین کننده) آمادگی خود را جهت پوشش ریسکهای این بیمه نامه به صادر کننده اعلام می نماید. 
 درخواست بیمه نامه از سوی صادر کننده.
دریافت مدارک مورد نیاز از صادر کننده
 بررسی مدارک، قرارداد پیمانکاری.
 اعتبار سنجی از کارفرما یا بانک خارجی
 طرح و تصویب در کمیته فنی- اعتباری و هیأت مدیره
 دریافت حق بیمه از صادر کننده.
 صدور بیمه نامه به نفع متقاضی
 
جهت مشاهده روند صدور بیمه نامه صدور خدمات فنی و مهندسی و پرداخت خسارت اینجا را کلیک نمایید. 
 
مدارک مورد نیاز برای صدور بیمه‌ نامه خاص صادرات/ خدمات فنی و مهندسی:
۱) تصویر برابر اصل شده نامه رسمی واگذاری پروژه از کارفرما به پیمانکار (برنده شدن در مناقصه، واگذاری مستقیم از طریق ترک تشریفات و ...)
۲) تصویر برابر اصل شده قرارداد پیمان و حاوی امضاء مجاز طرفین قرارداد، شامل کلیه شرایط خصوصی و شرایط عمومی قرارداد پیمان و پیوست‌های آن
۳) زمان دقیق موثر شدن قرارداد پیمان، و برنامه زمان‌بندی پیشرفت پروژه، و زمانبندی دقیق پیش ‌پرداخت و سایر پرداخت‌ها در صورت وجود،
۴) جزئیات وجود قرارداد تامین مالی جداگانه برای پرداخت از طریق بانک تامین مالی کننده محلی/خارجی و یا بین ‌المللی
۵) جزئیات حساب بانکی پیمانکار که وجوه مربوط به فاکتور فروش/صورت وضعیت به آن حساب پرداخت خواهد شد.
۶) پرداخت حق بیمه مقرر به ترتیب پیش‌ بینی شده در شرایط خصوصی بیمه ‌نامه
 
مدت زمان انجام کار:
ظرف مدت دو هفته پس از دریافت مدارک لازم.

جهت استفاده از محاسبه گر هزینه/حق بیمه خاص خدمات فنی و مهندسی کلیک نمایید.
 
صندوق ضمانت صادرات ایران در راستای افزایش ضریب نفوذ خدمات بیمه اعتبار صادراتی به اقصی نقاط کشور و توزیع خدمات، اقدام به واگذاری بخشی از امور به کارگزاری ها نموده است.
مشاهده لیست دفاتر کارگزاری