سه شنبه, ۰۸ فروردین ۱۳۹۶
ورود عضویت

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

فرم عضویت در سایت

لطفا کلیه فیلدها را با دقت پر نمایید
نام
نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز عبور
ایمیل
تکرار ایمیل

ENفا

 

صندوق ضمانت صادرات ایران :
پرینت

بیمه نامه خاص صادرات

بيمه نامه خاص، يك يا چند محموله صادراتي را كه در قالب يك قرارداد خاص از سوي صادركننده ايراني براي خريدار خارجي ارسال مي گردد در مقابل ريسكهاي سياسي و تجاري تحت پوشش قرار مي دهد.  بعبارت ديگر، اين بيمه نامه براي آن دسته از صادركنندگاني صادر مي شود كه مايلند يك محموله خاص ارسالي براي يك خريدار مشخص را در مقابل خطرعدم دريافت وجه كالا ناشي از بروز ريسكهاي سياسي و تجاري بيمه نمايند. قبل از صدور اين بيمه نامه، خريدار خارجي و بانك وي مورد اعتبارسنجي قرار گرفته و قرارداد و يا اعتبار اسنادي كه قرار است تحت پوشش قرار گيرد، مورد بررسي دقيق قرار خواهند گرفت. ميزان حق بيمه كه با توجه به شرايط سياسي و تجاري كشورخريدار و نحوه پرداخت، شرايط اعتبار و سررسيد محاسبه و دريافت  مي گردد درصدي بيشتر از حق بيمه مربوط به بيمه نامه كل گردش صادرات مي باشد.

مدارك مورد نياز:

پس از وصول گزارش اعتبار سنجي مثبت از خريدار خارجي (در موقعي كه معامله بر اساس قرارداد انجام مي گيرد) يا بانك گشايش كننده اعتبار اسنادي (در حالتيكه معامله بر اساس اعتبار اسنادي انجام مي گيرد) مدارك ذيل جهت تشكيل پرونده از صادر كننده اخذ مي‌گردد.

1-تصوير قرارداد فروش يا اعتبار اسنادي

2-تصوير اساسنامه شركت (متقاضي)

3-تصوير كارت بازرگاني معتبر

4-تصوير آگهي ثبت و آخرين تغييرات آن

5-گزارشي از زمينه فعاليت و سوابق صادراتي متقاضي

6-درخواست كتبي متقاضي جهت صدور بيمه نامه

مدت زمان مورد نياز جهت صدور

حداكثر ظرف مدت 7 روز كاري پس از وصول گزارش اعتبار سنجي مثبت از وضعيت خريدار/ بانك گشايش كننده اعتبار اسنادي

* در صورتيكه دوره بازپرداخت از دو سال بيشتر شود بيمه نامه خاص صادرات با شرايط فوق بصورت ميان مدت صادر مي گردد.

تماس با ما

 ميدان آرژانتين- خيابان احمد قصير

 خيابان شانزدهم- شماره 5

 (6 خط) 88733370

 فکس : 88733376

 ایمیل :info(@) egfi.org

مشاهده روی نقشه

اشتراک خبرنامه

بمنظور دریافت ایمیل های خبری صندوق اطلاعات زیر را پر نمایید
اطلاعات شما محرمانه خواهد ماند