سه شنبه, ۰۸ فروردین ۱۳۹۶
ورود عضویت

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

فرم عضویت در سایت

لطفا کلیه فیلدها را با دقت پر نمایید
نام
نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز عبور
ایمیل
تکرار ایمیل

ENفا

 

صندوق ضمانت صادرات ایران :
پرینت

بیمه نامه کل کردش صادرات

اين بيمه نامه در طول اعتبار يكساله خود، كليه صادرات صادركننده به كشورهاي مختلف را در برابر ريسكهاي عمده سياسي و تجاري تحت پوشش قرار مي دهد. بعبارت ديگر چنانچه در اثر بروز هر يك از ريسكهاي تحت پوشش ، صادركننده ايراني موفق به وصول مطالبات خود از خريدار خارجي نگردد، اين صندوق براساس بيمه نامه صادره نسبت به جبران خسارات وارده به صادركننده اقدام خواهد نمود. ميزان حق بيمه قابل پرداخت براساس شرايط اقتصادي و سياسي كشور خريدار، شرايط اعتبار اعطايي به خريدار خارجي و سررسيد پرداخت تعيين و از صادركننده اخذ مي گردد. براساس اين بيمه نامه، صادركننده طي اظهارنامه هاي ماهيانه علاوه بر ارائه گزارش مربوط به  صادرات انجام شده در طول هر ماه، حق بيمه مربوط به هر محموله را محاسبه و به صندوق پرداخت مي نمايد.

پرینت

بيمه نامه خريد دين اسناد صادراتي

اين بيمه نامه به منظور پوشش ريسك عدم بازپرداخت وجه اسناد صادارتي كه جهت خريد دين توسط صادر كننده ايراني به بانكهاي عامل كشور ارايه مي شود صادر مي گردد و بر اساس آن در صورت عدم پرداخت وجه اسناد از سوي خريدار/بانك خارجي، خسارت وارده به بانك خريدار دين اسناد، پرداخت مي گردد.

پرینت

بیمه نامه صدور خدمات فنی مهندسی

اين بيمه نامه همانطور كه از نامش پيداست، طرحها و پروژه هاي ساختماني كه توسط پيمانكاران و يا شركتهاي مهندسي ايراني در ساير كشورها اجرا مي گردد و همچنين خدمات فني و مهندسي ارائه شده از سوي آنها در خارج از كشور را در مقابل ريسكهاي سياسي و تجاري تحت پوشش قرار مي دهد. بعبارت ديگر چنانچه در اثر بروز هر يك از ريسكهاي تحت پوشش، صادركننده ايراني خدمات فني و مهندسي موفق به وصول مطالبات خود از كارفرماي خارجي نگردد، اين صندوق براساس بيمه نامه صادره نسبت به جبران خسارات وارده به صادركننده اقدام خواهد نمود. ميزان حق بيمه  براساس نرخهاي پايه OECD و با توجه به شاخصهايي همچون مدت اجراي پروژه و ارائه خدمات، شرايط پرداخت و كشور محل اجراي پروژه يا ارائه خدمات محاسبه و اخذ مي گردد.

مدارك مورد نياز:

پرینت

بیمه نامه خاص صادرات

بيمه نامه خاص، يك يا چند محموله صادراتي را كه در قالب يك قرارداد خاص از سوي صادركننده ايراني براي خريدار خارجي ارسال مي گردد در مقابل ريسكهاي سياسي و تجاري تحت پوشش قرار مي دهد.  بعبارت ديگر، اين بيمه نامه براي آن دسته از صادركنندگاني صادر مي شود كه مايلند يك محموله خاص ارسالي براي يك خريدار مشخص را در مقابل خطرعدم دريافت وجه كالا ناشي از بروز ريسكهاي سياسي و تجاري بيمه نمايند. قبل از صدور اين بيمه نامه، خريدار خارجي و بانك وي مورد اعتبارسنجي قرار گرفته و قرارداد و يا اعتبار اسنادي كه قرار است تحت پوشش قرار گيرد، مورد بررسي دقيق قرار خواهند گرفت. ميزان حق بيمه كه با توجه به شرايط سياسي و تجاري كشورخريدار و نحوه پرداخت، شرايط اعتبار و سررسيد محاسبه و دريافت  مي گردد درصدي بيشتر از حق بيمه مربوط به بيمه نامه كل گردش صادرات مي باشد.

پرینت

بيمه نامه بلا اثر شدن قرارداد صادراتي

اين بيمه نامه خسارات ناشي از بلااثر شدن اعتبارات اسنادي و يا قراردادهاي صادراتي را تحت پوشش قرار مي دهد. بعبارت ديگر چنانچه در اثر بروز هر يك از ريسكهاي تحت پوشش (شامل تحريم كشور خريدار و لغو مجوز واردات، تحريم كشور صادركننده و لغو مجوز صادرات، تحريم كشور ثالث، بروز جنگ، فسخ قرارداد توسط خريدار، عدم ايفاي تعهدات خريدار و عدم قبول حكم دادگاه از سوي خريدار)، خسارتي متوجه صادركننده ايراني گردد، خسارت وارده به وي جبران خواهد گرديد مشروط بر اينكه بروز خسارت ناشي از قصور وي در ايفاي تعهداتش نباشد.

تماس با ما

 ميدان آرژانتين- خيابان احمد قصير

 خيابان شانزدهم- شماره 5

 (6 خط) 88733370

 فکس : 88733376

 ایمیل :info(@) egfi.org

مشاهده روی نقشه

اشتراک خبرنامه

بمنظور دریافت ایمیل های خبری صندوق اطلاعات زیر را پر نمایید
اطلاعات شما محرمانه خواهد ماند