سه شنبه, ۰۸ فروردین ۱۳۹۶
ورود عضویت

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

فرم عضویت در سایت

لطفا کلیه فیلدها را با دقت پر نمایید
نام
نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز عبور
ایمیل
تکرار ایمیل

ENفا

 

صندوق ضمانت صادرات ایران :
پرینت

ضمانتنامه اعتبار توليدي

ضمانت نامه ‌اعتبارتوليدي سند تعهدآوري است كه بعنوان وثيقه مورد درخواست‌ توليدكننده ( مضمون له) و جهت تضمين تعهدات صادركننده (مضمون عنه) به منظور خريد نسيه كالاي توليد شده براي صدور، از سوي صندوق (ضامن) ‌به نفع توليدكننده صادر مي شود  تا ايشان به پشتوانه اين وثيقه مطمئن، كالاي توليدي خود را با شرايط بازپرداخت مدت دار در اختيارصادركننده جهت صادرات قرار دهند و بدين وسيله زمينه صدور كالاي توليدي به بازارهاي صادراتي بدون تبادل وجه نقد  فراهم شود.

با استفاده از اين پوشش ضمانتي ، صادر كننده امكان مي يابد كه فارغ از نگراني تامين مالي سرمايه در گردش لازم و بدون تحمل هزينه سود تسهيلات بانكي، به صورت نسيه اقدام به خريد كالاي صادراتي نموده و پس از فروش آن در بازار هدف صادراتي، مبادرت به تسويه دين با توليد كننده كالا نمايد. در صورت عدم پرداخت به موقع ديون تحت  پوشش ضمانت نامه توسط صادركننده  و بر اساس  اعلام  خسارت  توليدكننده  در سررسيد، صندوق نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد نمود. صدور اين نوع ضمانت نامه  بر اساس قرارداد بين توليد كننده و صادر كننده براي تهيه اعتباري كالا به منظور صادرات  صورت مي گيرد. اين نوع ضمانت نامه ضمن فراهم آوردن زمينه صدور كالاهاي ايراني، باعث تعامل بيشتر بخش هاي توليدي و تجاري شده و فعال سازي مزيت هاي موجود در بخش توليدو اشتغا ل افزونتر به منظور صادرات با حمايت صندوق را در برخواهد داشت. ضمانت نامه ‌هاي اعتبارتوليدي به اعتبار مفاد ماده 1 قانون چگونگي اداره صندوق مصوب مهرماه 75 مجلس شوراي اسلامي و به نفع  توليدكنندگان ايراني، حقيقي و حقوقي، خصوصي و دولتي صادر شده و ضمن تضمين تعهدات صادركننده، بعنوان جايگزين وثايق مورد مطالبه از صادركنندگان كالا نيز تلقي مي گردد.  

ضمانت نامه ‌هاي  اعتبار  توليدي با توجه به نوع  قرارداد  في مابين صادر  كننده و  اعتبار دهنده مي تواند به سه حالت ذيل صادر گردد.

1-   مشاركت مدني (صادر كننده بهاي كالاي خريداري شده بصورت نسيه را در يك  سررسيد معين بازپرداخت مي‌نمايد).

2-   فروش اقساطي (صادر كننده بهاي كالاي خريداري شده بصورت نسيه را طي اقساط متعدد باز پرداخت مي‌نمايد) .

3-   گردان ، يعني تعيين سقف مشخص براي تاجر/ صادركننده ايراني به منظور  استفاده به دفعات در طول دوره اعتبار ضمانت نامه از سوي توليدكننده (تعيين سقف اعتبار مشخص براي يك دوره زماني مشخص به صورت گردان)

ضمانت نامه اعتبار توليدي علاوه بر اصل و سود اعتبار مورد تضمين (ارزش فروش نقدي كالاي مورد نظر + سود دوره اعتبار) ، سود دوره انتظار خسارت را نيز تحت پوشش قرار مي‌دهد.

مراحل انجام كار (براي كليه ضمانت‌نامه‌هاي اعتباري اعم از بانكي و توليدي) :

1.      مذاكره صادركننده با بانكها، مؤسسات اعتباري و توليد كنندگان اعتبار دهنده جهت دريافت تسهيلات و اعتبار.

2.      ارسال تقاضا از سوي بانك، مؤسسات اعتباري و توليد كنندگان به صندوق براي اخذ پوشش تضميني.

3.      تشكيل پرونده اعتبار سنجي براي صادر كننده در اداره اعتبارسنجي و ارسال آن به كميته فني- اعتباري.

4.      طرح و تصويب صدور ضمانت‌نامه اعتباري در كميته فني– اعتباري (و عنداللزوم هيات مديره) بر مبناي گزارش اعتباري سنجي

5.      اجراي شرايط تصويب شده براي صدور ضمانت نامه اعتباري كه شامل مراحل ذيل مي باشد:

أ‌.       اخذ وثايق بر اساس مصوبات بند فوق توسط معاونت سرمايه‌گذاري و امور حقوقي

ب‌.     اخذ كارمزد صدور توسط مديريت امور مالي

ت‌.     تهيه قرارداد في مابين متقاضي و صندوق و امضاء آن توسط متقاضي

ث‌.     صدور ضمانت‌نامه اعتباري و تحويل آن به ذينفع (بانك‌ها و موسسات اعتباري يا توليدكنندگان)

مدت زمان لازم براي صدور ضمانت نامه:

معمولاً يك تا دو ساعت و حداكثر ظرف مدت يك روز كاري پس از وثيقه سپاري و پرداخت كارمزد توسط متقاضي

تماس با ما

 ميدان آرژانتين- خيابان احمد قصير

 خيابان شانزدهم- شماره 5

 (6 خط) 88733370

 فکس : 88733376

 ایمیل :info(@) egfi.org

مشاهده روی نقشه

اشتراک خبرنامه

بمنظور دریافت ایمیل های خبری صندوق اطلاعات زیر را پر نمایید
اطلاعات شما محرمانه خواهد ماند