سه شنبه, ۰۸ فروردین ۱۳۹۶
ورود عضویت

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

فرم عضویت در سایت

لطفا کلیه فیلدها را با دقت پر نمایید
نام
نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز عبور
ایمیل
تکرار ایمیل

ENفا

 

صندوق ضمانت صادرات ایران :
پرینت

ضمانتنامه اعتباري ارزي

بانكها و موسسات مالي داخلي معمولاً جهت اعطاي تسهيلات ارزي به صادركنندگان ايراني از ايشان درخواست  وثايق مناسب مي نمايند كه اغلب اوقات تهيه و ارائه نوع و ميزان وثيقه درخواستي خارج از توان صادركنندگان مي باشد. در چنين مواردي ضمانتنامه اعتباري ارزي اين صندوق ميتواند جايگزين مناسبي براي وثايق درخواستي از سوي اعتبار دهنده باشد. بعبارت ديگر ،  اين ضمانتنامه كه به نفع اعتبار دهنده صادر ميگردد، وي را در مقابل ريسك عدم بازپرداخت بموقع تسهيلات از سوي مديون (صادركننده ايراني) پوشش مي دهد.

بدين ترتيب در صورت عدم بازپرداخت بموقع تسهيلات ارزي دريافتي، اين صندوق نسبت به پرداخت خسارت وارده به اعتبار دهنده  اقدام خواهد نمود. قبل از صدور اين ضمانتنامه، اعتبار صادركننده ( اعتبار گيرنده ) مورد ارزيابي قرار گرفته و براساس نتايج بدست آمده از اعتبار سنجي حداقل وثايق ممكن از وي اخذ مي گردد. ضمناً با توجه به مدت اعتبار، درصدي نيز بعنوان كارمزد از صادركننده دريافت مي شود.

مراحل انجام كار (براي كليه ضمانت‌نامه‌هاي اعتباري اعم از بانكي و توليدي) :

1.      مذاكره صادركننده با بانكها، مؤسسات اعتباري و توليد كنندگان اعتبار دهنده جهت دريافت تسهيلات و اعتبار.

2.      ارسال تقاضا از سوي بانك، مؤسسات اعتباري و توليد كنندگان به صندوق براي اخذ پوشش تضميني.

3.      تشكيل پرونده اعتبار سنجي براي صادر كننده در اداره اعتبارسنجي و ارسال آن به كميته فني- اعتباري.

4.      طرح و تصويب صدور ضمانت‌نامه اعتباري در كميته فني– اعتباري (و عنداللزوم هيات مديره) بر مبناي گزارش اعتباري سنجي

5.      اجراي شرايط تصويب شده براي صدور ضمانت نامه اعتباري كه شامل مراحل ذيل مي باشد:

أ‌.       اخذ وثايق بر اساس مصوبات بند فوق توسط معاونت سرمايه‌گذاري و امور حقوقي

ب‌.     اخذ كارمزد صدور توسط مديريت امور مالي

ت‌.     تهيه قرارداد في مابين متقاضي و صندوق و امضاء آن توسط متقاضي

ث‌.    صدور ضمانت‌نامه اعتباري و تحويل آن به ذينفع (بانك‌ها و موسسات اعتباري يا توليدكنندگان)

مدت زمان لازم براي صدور ضمانت نامه:

معمولاً يك تا دو ساعت و حداكثر ظرف مدت يك روز كاري پس از وثيقه سپاري و پرداخت كارمزد توسط متقاضي

تماس با ما

 ميدان آرژانتين- خيابان احمد قصير

 خيابان شانزدهم- شماره 5

 (6 خط) 88733370

 فکس : 88733376

 ایمیل :info(@) egfi.org

مشاهده روی نقشه

اشتراک خبرنامه

بمنظور دریافت ایمیل های خبری صندوق اطلاعات زیر را پر نمایید
اطلاعات شما محرمانه خواهد ماند