سه شنبه, ۰۸ فروردین ۱۳۹۶
ورود عضویت

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

فرم عضویت در سایت

لطفا کلیه فیلدها را با دقت پر نمایید
نام
نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز عبور
ایمیل
تکرار ایمیل

ENفا

 

صندوق ضمانت صادرات ایران :
پرینت

ضمانتنامه پوشش اعتبار خريدار

بمنظور فراهم آوردن امكان خريد كالا و خدمات ايراني بصورت اعتباري براي خريداران خارجي، بانكهاي داخلي ممكن است در قالب خطوط اعتباري اقدام به اعطاي اعتبار به خريداران خارجي نمايند. بعبارت ديگر، در چارچوب اين طرح، صادركننده ايراني وجه اعتبار اسنادي مدت داري كه از سوي خريدار خارجي به نفع وي گشايش شده را به محض ارائه مدارك حمل به بانك اعتبار دهنده داخلي دريافت نموده و در نتيجه ريسك عدم بازپرداخت اعتبار را به اعتبار دهنده منتقل مي نمايد و بدين ترتيب به خريدار خارجي فرصت كافي جهت پرداخت وجه كالا يا خدمات صادره داده مي شود.

پرینت

ضمانتنامه اعتباري ارزي

بانكها و موسسات مالي داخلي معمولاً جهت اعطاي تسهيلات ارزي به صادركنندگان ايراني از ايشان درخواست  وثايق مناسب مي نمايند كه اغلب اوقات تهيه و ارائه نوع و ميزان وثيقه درخواستي خارج از توان صادركنندگان مي باشد. در چنين مواردي ضمانتنامه اعتباري ارزي اين صندوق ميتواند جايگزين مناسبي براي وثايق درخواستي از سوي اعتبار دهنده باشد. بعبارت ديگر ،  اين ضمانتنامه كه به نفع اعتبار دهنده صادر ميگردد، وي را در مقابل ريسك عدم بازپرداخت بموقع تسهيلات از سوي مديون (صادركننده ايراني) پوشش مي دهد.

پرینت

ضمانتنامه اعتباري ريالي

بانكها و موسسات مالي داخلي كه در نظر دارند با هدف تامين كسري سرمايه در گردش صادركنندگان ايراني و تامين مالي فعاليتهاي صادراتي آنان، اقدام به اعطاي تسهيلات ريالي به آنها نمايند، ميتوانند از ضمانتنامه اعتباري ريالي اين صندوق بعنوان وثيقه مورد نظر خود جهت تضمين بازپرداخت بموقع تسهيلات اعطايي به صادركننده  استفاده نمايند. بعبارت ديگر، براساس اين ضمانتنامه ، صندوق ضمانت صادرات ايران مسئول پرداخت خسارات وارده به اعتبار دهنده ( ذينفع ضمانتنامه ) در صورت عدم بازپرداخت تسهيلات دريافتي توسط مديون ( صادركننده )  در سررسيد مقرر ميباشد. قبل از صدور اين ضمانتنامه، اعتبار صادركننده ( اعتبار گيرنده) مورد ارزيابي قرار گرفته و براساس نتايج بدست آمده از اعتبار سنجي حداقل وثايق ممكن از وي اخذ مي گردد. ضمناً با توجه به مدت اعتبار، درصدي نيز بعنوان كارمزد از صادركننده دريافت مي شود.

پرینت

ضمانتنامه اعتبار توليدي

ضمانت نامه ‌اعتبارتوليدي سند تعهدآوري است كه بعنوان وثيقه مورد درخواست‌ توليدكننده ( مضمون له) و جهت تضمين تعهدات صادركننده (مضمون عنه) به منظور خريد نسيه كالاي توليد شده براي صدور، از سوي صندوق (ضامن) ‌به نفع توليدكننده صادر مي شود  تا ايشان به پشتوانه اين وثيقه مطمئن، كالاي توليدي خود را با شرايط بازپرداخت مدت دار در اختيارصادركننده جهت صادرات قرار دهند و بدين وسيله زمينه صدور كالاي توليدي به بازارهاي صادراتي بدون تبادل وجه نقد  فراهم شود.

تماس با ما

 ميدان آرژانتين- خيابان احمد قصير

 خيابان شانزدهم- شماره 5

 (6 خط) 88733370

 فکس : 88733376

 ایمیل :info(@) egfi.org

مشاهده روی نقشه

اشتراک خبرنامه

بمنظور دریافت ایمیل های خبری صندوق اطلاعات زیر را پر نمایید
اطلاعات شما محرمانه خواهد ماند