سه شنبه, ۰۸ فروردین ۱۳۹۶
ورود عضویت

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

فرم عضویت در سایت

لطفا کلیه فیلدها را با دقت پر نمایید
نام
نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز عبور
ایمیل
تکرار ایمیل

ENفا

 

صندوق ضمانت صادرات ایران :
پرینت

سئوالات متداول

1- جايگاه حقوقي صندوق چيست؟

صندوق ضمانت صادرات ايران تنها شركت دولتي بيمه اعتبار صادراتي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوري اسلامي ايران ميباشد. صندوق داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل بوده ولي از نظر مالي از سوي دولت حمايت مي گردد. اساسنامه صندوق مصوب مجلس شوراي اسلامي و قانون چگونگي اداره آن مصوب هيات محترم وزيران است .

2- صندوق ضمانت صادرات ايران چگونه اداره مي شود؟

صندوق ضمانت صادرات ايران بوسيله يك هيات مديره (متشكل از 4 عضو) اداره ميشود كه اعضاي آن از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت بعنوان رييس مجمع صندوق منصوب مي گردند. رييس هيات مديره صندوق، مديرعامل آن نيز مي باشد.

3- اعضای مجمع عمومی صندوق را چه كسانی تشكيل می دهند؟

وزير صنعت، معدن و تجارت كه رياست مجمع عمومي را بر عهده دارد

وزير امور اقتصادي و دارايي

وزير امور خارجه

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

رئيس سازمان توسعه تجارت ايران

دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع و امور اقتصادي و دارايي و تعاون با انتخاب مجلس به عنوان ناظر

 4- چه ريسكهايي تحت پوشش صندوق قرار مي گيرند؟

صندوق با صدور بيمه‌نامه‌ها و ضمانتنامه هاي مختلف، ريسك عدم بازپرداخت اعتبارات صادراتي و يا عدم ايفاي تعهدات قراردادي صادركنندگان محلي و يا خريداران خارجي را براي موسسات مالي/ بانكها/اعتبار دهندگان داخلي و خارجي تحت پوشش قرار ميدهد. ضمناً ريسكهاي تجاري و سياسي زير نيز تحت پوشش بيمه نامه هاي مختلف اين صندوق قرار مي گيرند:

1- استنكاف خريدار از قبول كالاي صادرشده يا خدمت انجام شده

2- عدم پرداخت بهاي كالا يا خدمت در سررسيد مقرر

3- عدم توانايي مالي خريدار به دليل ورشكستگي يا اعسار يا توقف

4-  بروز جنگ يا حالت جنگ

5- تيره شدن روابط و يا قطع روابط سياسي با كشور خريدار به نحوي كه در نتيجه آن صادركننده موفق به دريافت مطالبات خود در سررسيد آنها نشود

6-  اعمال سياستهاي اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبات صادركنندگان شود

7- اعمال سياستهاي مربوط به محدوديتهاي وارداتي و ارزي در كشور خريدار

8- سلب مالكيت از خريدار بر اثر ملي شدن يا مصادره اموال به نحوي كه موفق به دريافت مطالبات خود نشود

9-  ساير عوامل خارج از حيطه اختيار صادركننده و خريدار كه به تشخيص هيات مديره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادركننده شود

5- كدام كشورها تحت پوشش صندوق قرار مي گيرند؟

براي اعتبارات كوتاه مدت، كليه كشورها به استثناي رژيم صهيونيستي و امريكا تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات ايران قرار دارند. براي اعتبارات ميان و بلند بجز تعداد معدودي كشور كه از لحاظ اقتصادي یا سیاسی در وضعيت نامساعدي بسر مي‌برند، ساير كشورها تحت پوشش هستند.

6- كدام كالاها و خدمات تحت پوشش صندوق قرار مي گيرند؟

صندوق ضمانت صادرات ايران كليه كالاها و خدمات مجاز صادراتي را تحت پوشش قرار ميدهد.

7- من به عنوان يك صادركننده چرا بايستي صادرات خود را تحت پوشش صندوق قراردهم؟

با اخذ بيمه نامه / ضمانتنامه از صندوق ، شما نه تنها ميتوانيد خود را در مقابل خطر عدم دريافت مطالبات از خريدار خارجي ناشي از بروز ريسكهاي سياسي و تجاري تحت پوشش قرار دهيد، بلكه ميتوانيد منابع مالي مورد نياز براي فعاليتهاي صادراتي خود را نيز فراهم نماييد.

8- مشتري خارجي مايل به خريد اعتباري از من ميباشد، چگونه ميتوان علاوه بركمك به تامين مالي وي، بازپرداخت اعتبارات اعطايي به او را تضمين نمود؟

بمنظور فراهم آوردن امكان خريد اعتباري خريداران خارجي از شما، بانكهاي داخلي ممكن است اقدام به برقراري خطوط اعتباري براي  آنها نمايند. بعبارت ديگر، در چارچوب اين طرح، شما مبلغ اعتبار اسنادي مدت داري را كه خريدار خارجي به نفع شما افتتاح نموده را به محض ارائه مدارك حمل به اعتبار دهنده (بانك ايراني)، دريافت نموده و در نتيجه ضمن انتقال ريسك عدم بازپرداخت به اعتبار دهنده، به خريدار خارجي خود فرصت كافي جهت بازپرداخت اعتبار اعطايي را مي دهيد. گاهي ممكن است براي تضمين بازپرداخت بموقع اعتبار اعطايي به خريدار/بانك خارجي، اعتبار دهنده داخلي درخواست وثايقي را بنمايد كه تهيه و ارائه آن از توان خريدار خارجي خارج ميباشد. در چنين مواردي «ضمانتنامه اعتبار خريدار»  اين صندوق ميتواند جايگزين مناسبي براي وثايق درخواستي اعتبار دهنده باشد. بعبارت ديگر ، اين ضمانتنامه ريسك عدم بازپرداخت اعتبار توسط مديون (خريدار/ بانك خارجي) در سررسيد مقرر را براي اعتبار دهنده/ بانك ايراني تحت پوشش قرار مي دهد. قبل از صدور اين ضمانتنامه، صندوق اقدام به اعتبارسنجي از خريدار/ بانك خارجي  و اخذ وثيقه مناسب (‌معمولاً ضمانتنامه دولتي ) از آنها مي نمايد.

9-صندوق چگونه فعاليت صادراتي مرا تامين مالي مي نمايد؟

چنانچه در نظر داريد كالاهاي صادراتي مورد نياز خود را بصورت اعتباري از توليد كنندگان محلي خريداري نماييد و يا براي اين منظور از بانكها/ موسسات مالي داخلي و بين المللي تسهيلات ارزي يا ريالي دريافت كنيد، ميتوانيد بجاي وثيقه مورد نظر اعتبار دهنده، ضمانتنامه هاي اعتباري مختلف صندوق را  ارائه فرماييد.

10- من به عنوان صادركننده و متقاضي دريافت ضمانتنامه اعتباري، براي دريافت ضمانتنامه چه مراحلي را بايد طي نمايم ؟

اولين گام براي دريافت ضمانتنامه اعتباري، ارايه درخواست ذينفع ضمانتنامه (بانك/موسسات مالي اعتباري/ توليدكننده محصولات صادراتي) به صندوق مي باشد. براي اين منظور و قبل از هر اقدامي ميبايست درخواست اعتبار متقاضي در بانك مربوطه مطرح و پس از تصويب به اين صندوق ابلاغ گردد .بديهي است در متن درخواست بانك ميبايست به نكاتي از قبيل مبلغ تسهيلات، مدت اعتبار و نرخ سود تسهيلات، اشاره شده باشد.

11-هزينه اخذ بيمه نامه / ضمانتنامه از صندوق چه ميزان است؟

براساس نوع ضمانتنامه يا بيمه نامه درخواستي از سوي صادركننده ، درصد كمي بعنوان حق بيمه يا كارمزد از وي اخذ مي گردد. ميزان حق بيمه مربوط به بيمه نامه هاي برون مرزي براساس شرايط پرداخت و اوضاع سياسي و اقتصادي كشور خريدار تعيين مي گردد. علاوه بر حق بيمه، درصد كمي نيز بعنوان هزينه  صدور در مورد بيمه نامه كل گردش صادرات اخذ مي شود. جهت صدور انواع ضمانتنامه نيز با توجه به مدت اعتبار، درصد كمي بعنوان كارمزد از صادركننده دريافت مي گردد.

12-براي اخذ بيمه نامه / ضمانتنامه از صندوق چگونه بايستي اقدام نمايم؟

براساس نوع ضمانتنامه / بيمه نامه درخواستي، روند تقاضا و صدور متفاوت ميباشد.

13-آيا صندوق در زمينه بازاريابي نيز به من كمك مي نمايد؟

اين صندوق معمولاً در فعاليتهاي بازاريابي صادركنندگان دخالت ننموده و ايشان را در يافتن شركاي تجاري كمك نمي‌نمايد، ولي در صورت معرفي خريدار خارجي از سوي صادركننده، صندوق مي‌تواند با دريافت هزينه مربوطه خريدار خارجي را اعتبار سنجي كند.

 14-آيا صندوق در زمينه واردات نيز به من كمك مي نمايد؟

اين صندوق معمولاً فعاليتهاي وارداتي را حمايت نمي نمايد، اما چنانچه شما بعنوان يك صادركننده ايراني در نظر داريد با هدف توليد و  صدور محصول نهايي اقدام به واردات مواد خام يا كالاهاي واسطه اي  نماييد، صندوق ضمانت صادرات ايران آمادگي دارد نسبت به صدور ضمانت نامه اعتباري (جهت ارائه به بانكها/اعتبار دهندگان داخلي و خارجي اعطا كننده تسهيلات صادراتي ارزي و ريالي به شما) طبق درخواستتان اقدام نمايد.

15- آيا خارجيان نيز مي توانند از صندوق درخواست ضمانتنامه/ بيمه نامه نمايند؟

تنها اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و يا شركتهاي مشترك خارجي ثبت شده در ايران ميتوانند از خدمات صندوق استفاده نمايند، به استثناي اعتبار دهندگان خارجي كه به پشتوانه ضمانتنامه اعتباري ارزي صندوق اقدام به اعطاي تسهيلات صادراتي به صادركنندگان ايراني مي نمايند.

16- ضمانت نامه‌هاي اعتباري صندوق با چه شرايطي صادر مي‌گردد ؟ 

پس از اعتبارسنجي از صادركننده و بر اساس رتبه اعتباري بدست آمده وثايق قابل قبول صندوق مشخص مي‌شود .

17- جايگاه قانوني ضمانت‌نامه‌هاي صندوق چيست ؟

بر اساس مصوبات مختلف هيات محترم وزيران و شوراي پول و اعتبار ضمانت‌نامه‌هاي صندوق از جمله وثايق قابل قبول سيستم بانكي جهت تضمين تسهيلات اعطايي به صادركنندگان مي‌باشد .

18- چه تفاوتي ميان پوشش ريسك تأمين مالي پيش از صادرات/ حمل و تأمين مالي بعد از صادرات/ حمل وجود دارد؟

در تأمين مالي پيش از انجام صادرات، بانكها و مؤسسات تأمين مالي كننده، نگران عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات از جانب صادركننده مي باشند كه با اخذ وثيقه مطمئنه از صادر كننده ريسك فوق را به حداقل مي رسانند. در تأمين مالي پس از انجام صادرات، ريسك عدم پرداخت خريدار خارجي يا بانك وي در سررسيد مقرر براي بانكهاي تأمين مالي كننده وجود دارد. بنابراين صندوق در پوشش تأمين مالي پيش از حمل، ريسك صادركننده را براي بانك تأمين كننده داخلي پوشش داده و بهمين جهت براساس نتيجه اعتبار سنجي انجام شده از وي وثايق لازم را اخذ مي نمايد، در حاليكه در پوشش تأمين مالي پس از حمل ريسك خريدار خارجي يا بانك وي را پوشش داده و بهمين دليل پس از اعتبارسنجي از آنها تضامين لازم را از آنها اخذ مي كند و در اينصورت ديگر نيازي به وثيقه سپاري از سوي صادركننده نيست.

19- دوره اعتبار بيمه نامه هاي خاص و كل گردش صادرات چه مدت است؟

بيمه نامه هاي خاص (قرارداد و اعتبار اسنادي) تا پايان زمان اعتبار قرارداد فروش و وصول وجوه صادراتي بيمه نامه اعتبار دارد اما بيمه نامه هاي كل گردش صادرات يكسال اعتبار دارد.

20- آيا مي توان با يك فقره بيمه نامه كل گردش صادرات به چند خريدار و چند كشور كالا ارسال و تحت پوشش قرار داد؟

بله- در صورت اعتبار سنجي مثبت از چند خريدار در چند كشور مي توان تمام محموله ها را بعد از انعقاد قرارداد با خريداران، تحت پوشش يك بيمه نامه كل گردش صادرات قرارداد.

21- آيا جهت اخذ تسهيلات به منظور تأمين مالي طرحهاي سرمايه گذاري در خارج از ايران از بانكها يا مؤسسات مالي مي توان از بيمه نامه سرمايه گذاري صندوق استفاده كرد؟

بله – بانكها يا مؤسسات مالي كه اقدام به تأمين مالي سرمايه گذاري در خارج از ايران نمايند مي توانند جهت پوشش ريسك عدم بازپرداخت وام ناشي از بروز ريسكهاي سياسي كشور ميزبان اقدام به اخذ پوشش بيمه اي از صندوق نمايند. بانكها مي بايست علاوه بر اخذ بيمه نامه سرمايه گذاري صندوق رأساً نسبت به اخذ وثايق مورد نياز خود جهت پوشش ريسك عدم بازپرداخت وام ناشي از بروز ريسكهاي تجاري از جمله قصور شركت مجري طرح اقدام نمايند.

22- آيا به منظور اخذ بيمه نامه سرمايه‌گذاري جهت پوشش ريسك سياسي، طرح سرمايه گذاري مي‌بايست واجد شرايط خاصي باشد يا خير؟

بله- طرح سرمايه گذاري جهت پوشش مي بايست علاوه بر دارا بودن توجيه اقتصادي، حداقل 3 سال به طول انجاميده (يعني از زمان شروع تا پايان فعاليت سرمايه گذاري حداقل 3 باشد)، حداقل 50% سهم آورده ايراني از داخل از ايران تأمين گردد و منجر به صدور كالا/ خدمات و يا نيروي كار ايراني گردد.

23- آيا در زمينه شناخت بازارهاي صادراتي و يا بانكهاي خارجي، صندوق مي‌تواند كمكي ارائه دهد؟

مديريت ريسك صندوق، ريسك كشورهاي مختلف را طبق روشهای علمی بومی سازی شده، بررسي نموده و درجه ريسك آن كشورها را بين 1 الي 7 دسته‌بندي مي‌نمايند، كه در اين درجه بندي 1 نشاندهنده كم ريسك ترين كشور مي‌باشد. اين اطلاعات در صفحه اول وب سايت صندوق قابل دسترسي است. در ضمن با پايش اخبار اقتصادي و سياسي كشورها، تحولات و ريسك كشورها را زير نظر دارد، كه هرماه اين اخبار و تاثير بر ريسك كشورها را در قالب يك ماهنامه ريسك كشوري بصورت آنلاين در سايت خود منتشر مي‌نمايد. از سوي ديگر ريسك بانكهاي خارجي نيز بر طبق الگوي CAMEL، بررسي و يك سقف اعتباري پيشنهاد داده مي‌شود. اطلاعات منتشره صندوق در مورد ريسك بانكها و كشورها مي‌تواند به صادركنندگان بهنگام تصميم‌گيري براي صادرات كمك شاياني بنمايد.

 24- ارتباطات بين المللي صندوق و جايگاه آن بعنوان نماينده ايران در صنعت بيمه اعتبار صادراتي جهان، چه كمكي به صادركننده مي‌نمايد؟

صندوق بعنوان تنها موسسه بيمه اعتبار صادراتي ايران، در اتحاديه هاي مختلف بين المللي (همچون كلوپ پراگ و اتحاديه امان) و پايگاه‌هاي داده‌هاي اعتباري (همانند شبكه كرديت آليانس و بانك اسكوپ) عضويت داشته و با موسسات همتا و ساير موسسات مالي بين المللي نيز مرتبط مي‌باشد،  كه اين ارتباطات دسترسي به اطلاعات اعتباري شركتها و بانكهاي خارجي و كشورها را ميسر مي سازد كه يك شخص حقيقي و يا حقوقي ساده به آن اطلاعات دسترسي ندارد. از سوي ديگر سفارتخانه‌هاي ج.ا.ايران در ساير كشورها و ساير نهادهاي دولتي ايراني، بهنگام بروز خسارت در مورد يك شركت/بانك خارجي، از صندوق و صادركننده تحت پوشش آن، حمايت مي نمايند. در اجلاس گذشته اتحادیه امان، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران به عنوان نماینده کشورمان به عضویت شورای مدیران این اتحادیه انتخاب شد که دستاورد بین المللی با ارزشی محسوب می شود.

تماس با ما

 ميدان آرژانتين- خيابان احمد قصير

 خيابان شانزدهم- شماره 5

 (6 خط) 88733370

 فکس : 88733376

 ایمیل :info(@) egfi.org

مشاهده روی نقشه

اشتراک خبرنامه

بمنظور دریافت ایمیل های خبری صندوق اطلاعات زیر را پر نمایید
اطلاعات شما محرمانه خواهد ماند