سه شنبه, ۰۸ فروردین ۱۳۹۶
ورود عضویت

ورود

نام کاربری / ایمیل
رمز عبور
ذخیره سازی اطلاعات

فرم عضویت در سایت

لطفا کلیه فیلدها را با دقت پر نمایید
نام
نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز عبور
ایمیل
تکرار ایمیل

ENفا

 

صندوق ضمانت صادرات ایران :

masshead

پرینت

اهم شرح وظايف سازماني

مدير يت ريسك (خطر پذيري)

تعريف (هدف ) شغل: انجام وظايف و فعاليتهايي ‌در زمينه برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت  و‌كنترل بر تحليل و ارزيابي ريسك هاي اعتباري، كشورها، بانكها، پرتفوي و تنظيم و توسعه همكاري‌هاي بين المللي صندوق را زير نظر مقام مافوق عهده‌دار مي‌باشد.

نمونه وظايف ومسئوليتها :

برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت  و كنترل در:

رتبه بندی، تعیین سقف، تهیه گزارش ریسک کشورها و بانکها و پیشنهاد سیاست پوشش صندوق در قبال کشورها

 • تهیه گزارش ريسك بخشهای مختلف اقتصادی و تحليلی ريسك منطقه‌ای
 •  محاسبه و گزارش توان جذب اعتبار کشورها در فواصل سالانه
 •  ریسک پرتفوی صندوق
 • نظام نرخ گذاری كليه محصولات (حق بیمه و کارمزد) متناسب با ریسک پرتفوی
 • معرفي ابزارهاي نوين مديريت ريسك از قبيل سوآپ ريسك، اتكائي و ...
 • ارائه گزارشات تحليلي فصلي در خصوص وضعيت پرتفوي صندوق
 • گردش خالص نقدينگي صندوق به تفكيك نوع محصولات و دوره اعتبار
 • بروزرساني الگوهاي سنجش ريسك اعتباری در كليه واحدها
 • پيشنهاد برنامه های راهبردی برای ایجاد و گسترش همكاريهاي بين المللي صندوق در سطوح دوجانبه، منطقه‌ای‌ و بين المللي
 • برقراري ارتباط با سازمانها و اتحاديه‌هاي بين‌المللي (اتحاديه برن، اتحاديه امان، كرديت آليانس، ...) و موسسات  بيمه اعتبار صادراتي و ساير موسسات مرتبط در دنيا
 • شرکت در جلسات و اجلاس کمیسیون مشترکهای اقتصادی بین ایران و سایر کشورها
 • انعكاس اخبار و عملكرد صندوق در سطح بين‌المللي
 • بررسی و انجام مطالعات در زمینه بیمه اعتبار صادراتی و فعالیت موسسات همتا

 

مديريت  صدور بيمه نامه كوتاه مدت

تعريف (هدف ) شغل : انجام وظايف و فعاليتهايي ‌در زمينه برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت  و كنترل اعتبارسنجي خارجي و توسعه صدور انواع پوششهاي بيمه‌نامه اعتباري كوتاه مدت را زير نظر مقام مافوق عهده‌دار مي‌باشد.

نمونه وظايف ومسئوليتها :

برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت  و كنترل  در:

 • ارايه پيشنهادات لازم جهت تنظيم ضوابط، روشها و دستورالعملهاي موردنياز
 • ارايه پيشنهاد جهت طراحي، اصلاح و بازنگري شرايط اعتبارسنجي خارجي و متون بيمه نامه‌ها و نرخهاي حق بيمه
 • تمهيد امكانات لازم جهت اعتبارسنجي مشتريان بمنظور تعيين سقف اعتباري و رتبه‌ بندي خريداران خارجي
 • روند اعتبارسنجي خارجي
 • تنظيم مفاد كليه قراردادهاي مربوط در‌چارچوب قوانين ومقررات مصوب
 • صدور، تمديد و ابطال انواع پوششهاي بيمه‌نامه اعتباري كوتاه مدت
 • انجام عمليات اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري
 • نظارت و بازديد دوره‌اي ‌طرح‌هاي تحت پوشش
 • مشاركت در انجام مطالعات و بررسي در زمينه بهينه نمودن فعاليتها و پيشنهاد محصولات جديد به هيات مديره
 • تهيه گزارشهاي تحليلي ادواري
 • شركت در جلسات، سمينارها وكميسيونهاي تخصصي حسب نظر مقام مافوق

 

مديريت  صدور بيمه نامه ميان و بلند‌مدت

تعريف (هدف ) شغل : انجام وظايف و فعاليتهايي ‌در زمينه برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت ‌و‌كنترل توسعه صدور انواع پوششهاي بيمه‌نامه اعتباري ميان وبلندمدت  و سرمايه‌گذاري را زير نظر مقام مافوق عهده‌دار مي‌باشد.

نمونه وظايف ومسئوليتها :

برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت  و كنترل  در:

 • ارايه پيشنهادات لازم جهت تنظيم ضوابط، روشها و دستورالعملهاي موردنياز
 • ارايه پيشنهاد جهت طراحي، اصلاح و بازنگري شرايط متون بيمه نامه‌هاي ميان و بلندمدت و سرمايه‌گذاري
 • تنظيم مفاد كليه قراردادهاي مربوط در ‌چارچوب قوانين و مقررات مصوب
 • صدور، تمديد و ابطال ‌انواع پوششهاي بيمه‌نامه اعتباري ميان و بلند مدت و سرمايه‌گذاري
 • انجام عمليات اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري
 • نظارت و بازديد دوره‌اي ‌طرح‌هاي تحت پوشش
 • بهينه نمودن و توسعه فعاليتها و پيشنهاد محصولات جديد به هيات مديره
 • تهيه گزارشهاي تحليلي ادواري
 • شركت در جلسات، سمينارها وكميسيونهاي تخصصي حسب نظر مقام مافوق

 

مديريت  صدور ضمانت نامه

تعريف (هدف ) شغل : انجام وظايف و فعاليتهايي ‌در زمينه برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت  و كنترل اعتيار سنجي داخلي و توسعه صدور انواع پوششهاي ضمانت نامه اعتباري و بانكي ‌را زير نظر مقام مافوق عهده‌دار مي‌باشد.

نمونه وظايف ومسئوليتها :

برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت  و كنترل در:

 • ارايه پيشنهادات لازم جهت تنظيم ضوابط، روشها و دستورالعملهاي موردنياز
 • ارايه پيشنهاد جهت طراحي، اصلاح و بازنگري شرايط اعتبارسنجي داخلي و متون ضمانت نامه‌هاي اعتباري و بانكي و نرخهاي كارمزد
 • تمهيد امكانات لازم جهت اعتبارسنجي مشتريان بمنظور تعيين سقف اعتباري و رتبه‌‌بندي صادركنندگان
 • روند اعتبارسنجي داخلي و تهيه گزارش‌هاي مربوط به مقام مافوق
 • تنظيم مفاد كليه قراردادهاي مربوط در‌چارچوب قوانين ومقررات مصوب
 • صدور، تمديد و ابطال انواع پوششهاي ضمانت نامه اعتباري و بانكي
 • نظارت و بازديد دوره‌اي ‌طرح‌هاي تحت پوشش
 • مشاركت در انجام مطالعات و بررسي در زمينه بهينه نمودن فعاليتها و پيشنهاد محصولات جديد به هيات مديره
 • ارائه گزارشهاي تحليلي و تخصصي در رشته مربوط حسب نظر مقام مافوق
 • vشركت در جلسات، سمينارها وكميسيونهاي تخصصي حسب نظر مقام مافوق
 • مديريت  ‌خسارت

 

تعريف (هدف ) شغل‌: انجام وظايف و فعاليتهايي ‌در زمينه برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت  و كنترل بر ارزيابي و پرداخت خسارت انواع بيمه‌نامه‌ها وضمانتنامه‌ها را زير نظر مقام مافوق عهده‌دار مي‌باشد.

نمونه وظايف ومسئوليتها :

برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت ‌و‌كنترل در:

 • تدوين و پيشنهاد استانداردها و ضوابط مربوط به ارزيابي و پرداخت خسارت
 • بررسي احراز يا عدم احراز خسارت
 • تاييد اسناد مربوط به پرداخت خسارت
 • كنترل و رسيدگي پرونده‌هاي خسارتي و تاييد محاسبات فني انجام‌ شده و‌اعتراضات احتمالي وصولي و صدور مجوز پرداخت خسارت در حدود اختيارات تفويض شده
 • تطبيق قراردادهاي تنظيم شده با شرايط مندرج در بيمه‌نامه يا ضمانتنامه وضوابط ومقررات مربوط
 • پيگيري منظم ضمانتنامه‌ها و بيمه نامه‌ها طي دوره انتظار خسارت جهت ترغيب مشتريان به ايفاي تعهدات
 • نظارت و بازديد ‌طرح‌هاي تحت پوشش حسب مورد
 • بررسي روند ارزيابي‌و پرداخت خسارات در‌انواع محصولات بيمه‌اي و تضميني
 • شركت در جلسات، سمينارها وكميسيونهاي تخصصي حسب نظر مقام مافوق
 • تهيه گزارشهاي تحليلي‌ادواري جهت ارايه به مقام مافوق

 

مديريت  حقوقي

 تعريف (هدف ): انجام وظايف و فعاليتهايي ‌در زمينه برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت  و كنترل  در طرح دعاوي در مراجع قضايي داخل يا خارج از كشور و پيگيري پرونده‌هاي مطروحه در مراجع ذيربط بمنظور ‌دفاع از حقوق و مصالح صندوق در دعاوي مطروحه و ارايه مشاوره هاي حقوقي را زير نظر مقام مافوق عهده‌دار مي‌باشد.

نمونه وظايف ومسئوليتها :

برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت  و كنترل در:

 • تهيه و تنظيم پيش‌نويس لوايح قانوني، تصويبنامه‌ها، آيين‌نامه‌ها دستورالعملها و ...
 • ايجاد بانك اطلاعات جامع از قوانين و مقررات، آيين‌نامه‌ها، دستورالعملها و قراردادها و تهيه و تدوين مجموعه قوانين و مقررات
 • تنظيم قراردادها، نظارت بر اجراي صحيح مفاد قراردادها و رسيدگي به شكايات واصله در زمينه اجراي قرارداها
 • ارائه مشاوره‌هاي حقوقي به مديريتهاي مختلف صندوق در راستاي انجام وظايف شغلي
 • پاسخ به شكايات مراجع غير قضايي درخصوص عملكرد صندوق
 • انجام كليه امور ثبتي و اخذ استعلامات لازم به منظور تنظيم قراردادهاي رهني و وكالتنامه‌ها و امضاي اسناد مذكور به نمايندگي از صندوق
 • بررسي و تعيين صحت صدور اوراق تجاري نظير چك و سفته و كنترل صحت امضاي صادركنندگان اسناد تجاري و ضامنين
 •  بررسي اسناد مالكيت اموال غيرمنقول و ماشين‌آلات كارخانجات جهت ترهين و انجام مكاتبات لازم
 • بررسي اسناد مالكيت سهام، اوراق مشاركت و سود سپرده‌هاي بانكي
 • مطالعه و بررسي قوانين ومقررات مرتبط با وظايف و ماموريتهاي صندوق بمنظور استفاده از آنها در مواقع ضروري و نگهداري آن
 • تهيه مدارك و مستندات معتبر در‌ خصوص پرونده‌ها و موارد حقوقي جهت استناد و ارايه به مراجع ذيربط
 • پيگيري موارد مطروحه در مراجع حقوقي و قضايي و پرونده‌هاي دردست اقدام تا حصول نتيجه نهايي
 • طرح دعاوي ‌حقوقي و كيفري و تنظيم دادخواست‌ها و لوايح قضايي و تعقيب دعاوي تا حصول نتيجه نهايي و وصول مطالبات صندوق
 • طرح و تعقيب دعاوي ناشي از تعهدات قراردادي
 • ايفاي وظايف نمايندگي ‌حقوقي صندوق در کليه مراجع قضايي‌، اداري و‌ساير ‌نهادها و موسسات دولتي
 • ‌دفاع از حقوق و مصالح صندوق در دعاوي مطروحه عليه صندوق در ديوان عدالت اداري، شوراهاي حل اختلاف و ساير مراجع
 • طرح ‌و تعقيب دعاوي در خارج از كشور توسط كارشناسان به نمايندگي از صندوق و يا با استفاده از وكلاي محلي خارج از كشور تا حصول نتيجه نهايي و وصول مطالبات مذاكره و انعقاد قرارداد با مؤسسات و وكلاي محلي خارج از كشور به منظور وصول خسارت و پيگيري و كنترل اقدامات
 • اخذ نمايندگي‌و جانشيني از اشخاص حقيقي‌/حقوقي ذينفع بيمه‌نامه‌ها جهت پرداخت خسارت و حفظ و نگهداري اسناد و مدارك صادراتي مأخوذه
 • تهيه گزارشات تحليلي وتخصصي در‌ مورد پرونده‌ها و اقدامات حقوقي و شركت در جلسات و كميسيونهاي تخصصي

تماس با ما

 ميدان آرژانتين- خيابان احمد قصير

 خيابان شانزدهم- شماره 5

 (6 خط) 88733370

 فکس : 88733376

 ایمیل :info(@) egfi.org

مشاهده روی نقشه

اشتراک خبرنامه

بمنظور دریافت ایمیل های خبری صندوق اطلاعات زیر را پر نمایید
اطلاعات شما محرمانه خواهد ماند